FANDOM


Traci Dinwiddie
Traci Dinwiddie
Thủ vai: Regina
Ngày sinh: 22/12/1973
Giới tính: Nữ
Sắc tộc: Mỹ - Bản địa

Traci Dinwiddie là nữ diễn viên thủ vai Regina - một thành viên của The Saviors, xuất hiện lần đầu trong Phần 8 của series phim The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.