FANDOM


Vincent Ward
0a94a1b233fb89162a4d28ef21cfe8e1
Thủ vai: Oscar
Ngày sinh: 27/1/1971
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Gốc Phi

Vincent M. Ward là nam diễn viên thủ vai nhân vật Oscar trong Phần 3 của series phim truyền hình The Walking Dead.

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.